Munkavédelem

 • Munkavédelmi szabályzat elkészítése, karbantartása, felülvizsgálata
 • Munkavédelmi megelőző stratégia kidolgozása
 • Mentési terv készítése, karbantartása, felülvizsgálata
 • Munkavédelmi oktatások megtartása
 • Kockázatbecslés, kockázatértékelés elvégzése
 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése
 • Munkavédelmi üzembe helyezés
 • Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének maghatározása
 • Biztonsági jelzések meghatározása
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének szabályozása, a vizsgálatok érvényességének követése
 • Munkabalesetek teljes körű kivizsgálása, bejelentése, intézkedési terv a hasonló balesetek elkerülésének érdekében
 • Építőipari biztonsági és egészségvédelmi koordináció, Biztonsági- és egészségvédelmi terv elkészítése